Wiking-Verkehrsmodelle Post-Museums-Shop (PMS)

Wiking-PMS-Modelle im Detail

Gesamtübersicht PMS-Modellarchiv

PMS Ausgabe Nr. 43

Wiking-Verkehrs-Modelle Ausgabe Nr. 43

Artikel-Nr.: 199456

Modelle:

57 Milchwagen MB L 3500
55 Kofferhängerzug MB 1413
2 Jaguar E Coupe

57 Milchwagen MB L 3500
57 Milchwagen MB L 3500
55 Kofferhängerzug MB 1413
55 Kofferhängerzug MB 1413
2 Jaguar E Coupe
2 Jaguar E Coupe