Wiking-Verkehrsmodelle Post-Museums-Shop (PMS)

Wiking-PMS-Modelle im Detail

Gesamtübersicht PMS-Modellarchiv

PMS Ausgabe Nr. 29

Wiking-Verkehrs-Modelle Ausgabe Nr. 29

Artikel-Nr.: 191097

Modelle:

42a Auto-Kran
663 Verlängerung Krupp-Ardelt-Mobilkran
49s Schwergut-Tieflader
37n Unimog U 406

42a Auto-Kran
42a Auto-Kran
663 Verlängerung Krupp-Ardelt-Mobilkran
663 Verlängerung Krupp-Ardelt-Mobilkran
49s Schwergut-Tieflader
49s Schwergut-Tieflader
37n Unimog U 406
37n Unimog U 406