Wiking-Verkehrsmodelle Post-Museums-Shop (PMS)

Wiking-PMS-Modelle im Detail

Gesamtübersicht PMS-Modellarchiv

PMS Ausgabe Nr. 16

Wiking-Verkehrs-Modelle Ausgabe Nr. 16

Artikel-Nr.: 184158

Modelle:

27v Verkaufswagen
40 LKW-Anhänger
43k Mercedes Kurzhauber
8n Opel Rekord 61

27v Verkaufswagen
27v Verkaufswagen
40 LKW-Anhänger
40 LKW-Anhänger
43k Mercedes Kurzhauber
43k Mercedes Kurzhauber
8n Opel Rekord 61
8n Opel Rekord 61